Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

П О К А Н А                  

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  12 декември  2017 г.

/ вторник/, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Проект за РСВП за 2018 г. – ММС.
 4. Календар с регати на БФВ и Държавни първенства за 2018 г.
 5. Точки на клубове за 2017 г.
 6. Категоризация на клубовете на БФВ за 2017 г.
 7. Номинации за ветроходци на БФВ за 2017 г.
 8. Финансов и Съдържателен отчет за провелото се ЕП Оптимист в Бургас за ММС.
 9. Предложение за регламент за съхранение и поддръжка на моторни лодки през 2018 г.
 10. Договор за провеждане на ЕП 470 в Бургас през 2018 г.
 11. Насрочване на Редовно Общо събрание на БФВ – покана и дневен ред
 12. Разни.

 

 

 

                                                                Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          

 

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love