Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Курс за треньори НСА

  • -

Курс за треньори НСА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 18-месечна специализация по Ветроходство. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по ветроходство“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

Желаещите да се включат в специализацията е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА – www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК краен срок до 30.12. 2017 г.

При сформиране на необходимата група, всеки подал заявление ще бъде информиран до 20.01.2018 г. за условията на обучението (вкл. такса, дата за начало и др. изисквания). То евентуално ще стартира през февруари 2018 г. в НСА „В. Левски“.

За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК,

или 0893 396385 – гл.ас. Стоян Бахчевански доктор – ръководител на специализацията.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love