Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Покана УС №3

 • -

Покана УС №3

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  29 септември 2017 г.

/ петък/, от 19:00 часа в гр. Варна, в хотел Аква, заседателна зала, при следния дневен ред:

 

 1. Утвърждаване на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Въпроси свързани с подадената кандидатура на БФВ за провеждане на “Silver Cup” 2019 г. клас Фин.
 4. Отчет на договора с ММС за финансиране и провеждане на ЕП Оптимист в гр. Бургас
 5. Въпроси, свързани със закупуването на лодки клас Оптимист.
 6. Въпроси, свързани с ЕП Оптимист в гр. Бургас през август.
 7. Балканско първенство 2017.
 8. Финансов и съдържателен отчет за СП Лазер Радиал в Холандия.
 9. Финансов и съдържателен отчет за СП Фин Унгария.
 • Отчети от проведени лагери на национални състезатели.
 • Отчети от ДСК.
 1. Разни.

                                                                Росен  Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ

          

Управителният съвет кани представители на всички клубове членове на БФВ да участват в заседанието, особено за разглеждане и обсъждане на точки 4 и 5 от дневният ред. Те са важни и са свързани с бъдещото финансиране на Федерацията от страна на ММС.

 

 


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love