Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно изборно събрание

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно изборно събрание на Варненската съдийска ветроходна колегия на 26.01.2019 г. (Събота) от 14:00 ч. в “Младежки дом Орбита“ Варна, втори етаж, стая 17,  при следния дневен ред:

 1. 1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за изминалата година и освобождаване на ръководството от отговорност;
 2. Избор на ново ръководство и председател на РВСК – Варна
 3. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе от 15:00 ч., без значение колко членове на Варненската Ветроходна Колегия присъстват.

 

Председател на РВСК – Варна – Т. Иванов


 • -

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ВИ ПОЖЕЛАВА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

FC Yacht


 • -

ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ВИ ПОЖЕЛАВА ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

nikulden


 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС 11

                П О К А Н А                   

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 5 декември 2018 г.

/сряда /, от 17:00  часа в гр. Несебър, в заседателната зала на комплекс Sunny Day 3 , при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Точки на клубовете на БФВ за 2018 г.
 4. Категоризация на клубовете на БФВ за 2018 г.
 5. Календар на БФВ за 2019 г.
 6. Състезания от МСК и треньори 2019 г.– проект ММС.
 7. Обсъждане на т.д. № 799/2018 год. по описа на Софийски градски съд, заведено от Яхт Клуб Порт Бургас срещу решението по т. 6 от дневния ред на ОС на БФВ, проведено на 24.03.2018 год
 8. Насрочване на редовно общо събрание.
 9. Избор на Ветроходци за 2018 г.
 10. Финансов и Съдържателен отчет за ЕП Оптимист 2018.
 11. Финансов и Съдържателен отчет за СП Дания 2018 г.
 12. Финансови и Съдържателни отчети ЕП и СП Кайтсърф и подготовка на Александър Бачев.
 13. Годишно общо събрание на World Sailing – доклад.
 14. Разни

                                                                Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ           


 • -

ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ 2019

Уважаеми Колеги,

Току що на сайта на ММС беше публикувана Програмата за финансиране на спортните клубове за 2019 г.
Срокът за кандидатстване е 15 януари 2019 г.
Тази година различното е, че няма да бъдат предоставени средства на  клубове, на които проектите са оценени за финансиране до 1500 лв.
В допълнение към всички документи ММС изисква и Удостоверение за липса на задължения към Общините.:

 • -

Варна домакин на две големи ветроходни събития – Европейско първенство в клас Лазер 2021 г. и Европейската купа по ветроходство в клас „Лазер“ за 2019

На годишната среща на Европейската Класна Асоциация на клас „Лазер“, проведена във Варшава бяха одобрени кандидатурите на град Варна за провеждане на Европейско първенство клас Лазер за мъже и жени праз 2021 г. и Европейската купа клас „Лазер“ за 2019 г.  Те бяха представени и защитени от Тодор Иванов Секретар на СК „Черно Море Бриз“ със съдействието на Община Варна. Голяма роля за спечелване на тези домакинства изигра добрата организация при провеждането в гр. Варна на Европейска Купа България клас Лазер през 2018 г.и положителната оценка на EURILCA за това събитие. Организатор на проявите е Българска Федерация по Ветроходство, домакини са Община Варна и СК „Черно Море Бриз“. Председателят на „EURILCA“ Жан Люк Мишон поздрави Варна за домакинствата и обеща пълна подкрепа от страна на асоциацията за провеждане на тези значими събития.

46714379_1807466382685490_6154059386315603968_n IMG_20181124_182056


 • -

НОВ ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Информирам Ви, че на 5 октомври 2018 г. Народното събрание прие новия Закон за Физическото възпитание и спорта, който вече е обнародван в ДВ бр.86/2018 г. Законът ще влезне в сила три месеца след обнародването му в Държавен Вестник и поражда действие от датата му на влизане в сила.
В предходните и заключителните разпоредби е предвидено задължение на спортните федерации и техните членове да приведат дейността си в съответствие с него в срок до 1 година от влизането му в сила.
Моля всички документи на членовете на БФВ да бъдат приведени в съответствие с този закон.
Линк с новия закон:

 • -

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Моля да ми върнете сканирана и попълнена таблицата за категоризация на клубовете в срок до 10 декември 2017 г. на secretary@bulsaf.bg.
Клубовете, които не са изпратили попълнена таблица ще бъдат категоризирани автоматично в 3-та категория.
Информацията се изисква от ММС.

 • -

ЗАЯВКИ ЗА РЕГАТИ И ТОЧКИ НА КЛУБОВЕ

Напомням Ви, че до 30 ноември е срокът за подаване на заявки за регати за 2019 г., както и за резултатите от точките на спортните клубове.
След 30 ноември заявки и точки няма да бъдат приемани.

 • -

ДОМАКИНСТВО БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО 2019

През 2019 г. имаме възможност за домакинство на Балканско първенство по ветроходство през септември.
Ако има желаещи клубове, които заедно с общини да поемат домакинството да се свържат с офиса на БФВ в срок до 20 ноември 2018 г.

Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love