Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

Информация от клубове, членове на БФВ относно проверка на инспектората на ММС

Съгл. Заповед на Министъра на ММС за извършаване на цялостна проверка но БФВ от инспектората на ММС моля всички клубове членове на БФВ  в срок до 16 февруари да изпратят сканирани следните документи на secretary@bulsaf.bg:
– договори или други документи, удостоверяващи използването на спортната база на клуба
– списък на треньорите и длъжностните лица в клуба, както и документи, удостоверяващи тяхната професионална правоспособност и квалификация.

 


 • -

Заседание на Управителния съвет №6

П О К А Н А                   

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  8  февруари  2018 г.

/ четвъртък/, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Договор с ММС за 2018 г.
 4. МСК – участия и бюджет 2018 г.
 5. Провеждане на ЕП 470 в Бургас 2018 г.
 6. Предложение за нов устав на БФВ.
 7. Годишен финансов и съдържателен отчет на БФВ за ММС.
 8. Разни.

 

 

 

Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          


 • -

СЪБРАНИЕ ТЕС

На 7 февруари 2018 г. от 16:00 часа в гр. Несебър – Национална Ветроходна База – Яхт Клуб ОМК Несебър 2000 ще се проведе събрание на Треньорски експертен съвет на Българска Федерация по Ветроходство.

Основна тема на разглеждане ще бъде участието на националните състезатели на БФВ в състезания от Международния Спортен Календар през 2018 г.


 • -

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КЛАС „ЯЛ 6” 62-ра ВЕТРОХОДНА РЕГАТА “ТРЕТИ МАРТ” – ВАРНА 2018

Държавното първенство на „ЯЛ 6“, 62-ра регата “ТРЕТИ МАРТ”, ще се проведе в гр.Варна, Варненско езеро в акваторията на водната база на СК “Черно море- Бриз” от 1 март до 4 март 2018 г.

Организатори са Община Варна, СК “Черно море-Бриз”-Варна,  МК “Приятели на морето”-Варна и Българската Федерация по Ветроходство .

NOR: Obyava-3-mart-2018


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

 

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 24.03.2018 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. “Васил Левски” № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

1.       Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.

2.       Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г.

3.       Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2017 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.

4.       Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

5.       Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2018 г.

6.       Приемане на нов устав.

7.       Приемане и изключване на клубове на БФВ.

8.       Разни.
На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


 • -

Редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия

СЪОБЩЕНИЕ

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия на 03.02.2018 г. (Събота) от 14:00 в  Младежкият дом в гр. Варна  ул. Цар Освободител  №27 етаж 2, зала 17 при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за 2017 година.
 2. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе от 15 ч. на същото място без значение колко члена на РВСК – Варна присъстват.

Председател на РВСК – Варна – Т. Иванов


 • -

Проекти и отчети на клубовете към ММС

Напомням, че срокът за проекти е 15 януари, като преди това трябва да бъде заверен от БФВ!
Клубовете, получавали средства от ММС през 2017 г. трябва да представят в ММС финансовите си и съдържателни отчети до 31 януари!

 • -

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ВИ ПОЖЕЛАВА ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!!!

christmas-yacht-club-yachting---smaller


 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

П О К А Н А                  

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  12 декември  2017 г.

/ вторник/, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Проект за РСВП за 2018 г. – ММС.
 4. Календар с регати на БФВ и Държавни първенства за 2018 г.
 5. Точки на клубове за 2017 г.
 6. Категоризация на клубовете на БФВ за 2017 г.
 7. Номинации за ветроходци на БФВ за 2017 г.
 8. Финансов и Съдържателен отчет за провелото се ЕП Оптимист в Бургас за ММС.
 9. Предложение за регламент за съхранение и поддръжка на моторни лодки през 2018 г.
 10. Договор за провеждане на ЕП 470 в Бургас през 2018 г.
 11. Насрочване на Редовно Общо събрание на БФВ – покана и дневен ред
 12. Разни.

 

 

 

                                                                Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          

 

 


 • -

ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН

Българска Федерация по Ветроходство Ви пожелава Честит Никулден!

никулден


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love