Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

П О К А Н А                   Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  12 декември  2017 г. / вторник/, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на30

още

ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН

Българска Федерация по Ветроходство Ви пожелава Честит Никулден!

още

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 2017 Г.

Моля да изпратите на secretary@bulsaf.bg  сканирана и попълнена следната  таблица в срок до 10 декември 2017 г. Клубовете, които не са изпратили попълнена таблица ще бъдат категоризирани автоматично в 3-та категория. Информацията се изисква от ММС. Naredba_za_kategorizacia_TABLICA

още

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 2018 Г.

ММС пусна Програмата за спортните клубове за 2018 г. Линк: http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=JUIzMnqu7%2bA%3d Всички клубове, които имат изпратени точки, могат да кандидатстват по нея в срок до 15 януари 2018 г.  

още

Варна – домакин на Европейска купа по ветроходство в клас Лазер.

На годишното Общо събрание на Европейската класна Асоциация на клас Лазер, проведено в Брюксел бе одобрена кандидатурата на БФВ за провеждане на състезанието в гр. Варна. Тя бе представена и защитена от Данчо Илиев, гл. експерт в дирекция спорт на Община Варна и Мариела Николова, национален състезател и представител на СК „Черно Море Бриз“. Организатор30

още

СЪБРАНИЕ ТЕС

Днес събранието на ТЕС ще се проведе от 17:00 часа в Заседателната зала на комплекс Sunny Day3.  

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love