Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

Информация от клубове, членове на БФВ относно проверка на инспектората на ММС

Съгл. Заповед на Министъра на ММС за извършаване на цялостна проверка но БФВ от инспектората на ММС моля всички клубове членове на БФВ  в срок до 16 февруари да изпратят сканирани следните документи на secretary@bulsaf.bg: – договори или други документи, удостоверяващи използването на спортната база на клуба – списък на треньорите и длъжностните лица в клуба,30

още

Заседание на Управителния съвет №6

П О К А Н А                    Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  8  февруари  2018 г. / четвъртък/, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на30

още

СЪБРАНИЕ ТЕС

На 7 февруари 2018 г. от 16:00 часа в гр. Несебър – Национална Ветроходна База – Яхт Клуб ОМК Несебър 2000 ще се проведе събрание на Треньорски експертен съвет на Българска Федерация по Ветроходство. Основна тема на разглеждане ще бъде участието на националните състезатели на БФВ в състезания от Международния Спортен Календар през 2018 г.

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КЛАС „ЯЛ 6” 62-ра ВЕТРОХОДНА РЕГАТА “ТРЕТИ МАРТ” – ВАРНА 2018

Държавното първенство на „ЯЛ 6“, 62-ра регата “ТРЕТИ МАРТ”, ще се проведе в гр.Варна, Варненско езеро в акваторията на водната база на СК “Черно море- Бриз” от 1 март до 4 март 2018 г. Организатори са Община Варна, СК “Черно море-Бриз”-Варна,  МК “Приятели на морето”-Варна и Българската Федерация по Ветроходство . NOR: Obyava-3-mart-2018

още

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

  Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 24.03.2018 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. “Васил Левски” № 75, Министерство на Младежта и Спорта,30

още

Редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия

СЪОБЩЕНИЕ РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия на 03.02.2018 г. (Събота) от 14:00 в  Младежкият дом в гр. Варна  ул. Цар Освободител  №27 етаж 2, зала 17 при следния дневен ред: Отчет за дейността на РВСК – Варна за 2017 година. Разни. При липса на кворум събранието ще се30

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love