Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R

На проведеното днес (на 16.02.2019 г.) първо, Учредително Общо събрание
на Класна Асоциация Конрад 25R в гр. Несебър, комплекс „Sunny day 3″
присъстваха 14 от 15 възможни членове, собственици или представители на
собственици на яхти в клас Конрад 25R. На събранието бяха взети следните
решения, съгласно обявения дневен ред:
1. Учредяване на Класна Асоциация
– С пълно мнозинство бе взето решение за учредяване на Класна Асоциация
Конрад 25R
2. Избор на членове на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад 25R
– За членове на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад 25R бяха
приети както следва:
Михаил Копанов
Иван Костадинов
Даниел Николов
3. Избор на Председател на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад
25R по предложение на членовете на УС:
– С пълно мнозинство за Председател на Управителен съвет на Класна
Асоциация Конрад 25R бе избран Даниел Николов

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15:45ч.

Новоучредената Асоциация пожелава успех на избраното ръководство!


 • -

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25 R

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На основание на взето решение от УС на БФВ с протокол №13/09.02.2019г. и инициативата на повече от 30% от собствениците на яхти Конрад 25R, потвърждавам свикване на Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R, което ще се проведе на 16 февруари 2019г.

/събота/, от 13:00 часа в гр. Несебър, Заседателната зала на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 1. Избор преброители
 2. Гласуване за създаване на Класна Асоциация Конрад 25R
 3. Избор на Управителен съвет на Класна Асоциация Конрад 25R
 4. Избор нa Председател на Класна Асоциация Конрад 25R
 5. Други

 

Ангел Дипчиков

                                                                Председател на

                                                                Комисия по килово ветроходство         

Приложение 1

Приложение 2 

 


 • -

ПРОТОКОЛ № 13 ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС

УС на БФВ взе в неприсъствено заседание решение за създаване на Класна Асоциация Конрад 25Р към БФВ.

ПРОТОКОЛ УС 13


 • -

FOIL RACE SERIES DUBAI KITESURF

Почетния Председател на БФВ Чавдар Александров спечели второ място на престижното състезание в клас кайтсърф в Дубай Foil Race Series Dubai Kitesurf.

51088020_10156896171513766_2030041950589026304_n


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ 2019

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 30.03.2019 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.
 2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г.
 3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2018 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
 4. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
 5. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2019 г.
 6. Приемане на нов устав.
 7. Разни.

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

 Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


 • -

Съобщение

 

На 26.01.2019 г. в гр. Варна, Младежки дом „Орбита”, втори етаж, стая 17 се проведе редовното отчетно – изборно събрание на РВСК – Варна.

След направения от г-н Т. Иванов отчет за дейността на РВСК – Варна през 2018 г., събранието прие доклада и освободи от отговорност членовете на РВСК.  За Председател на РВСК – Варна за следващият мандатен период бе избран Тодор Иванов, а за членове – Антоанета Баева и Александър Златаров.

Т. Иванов

Председател на РВСК -Варна


 • -

63-ТА РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ - ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6

63-тата регата „ТРЕТИ МАРТ“, Държавно първенство на „ЯЛ 6“, ще се проведе в гр. Варна, Варненско езеро в акваторията на водната база на СК „Черно море- Бриз“ от 28 Февруари до 3 Март 2019 г.

Организатори са Община Варна, СК „Черно море-Бриз“-Варна,  МК „Приятели на морето“-Варна и Българската Федерация по Ветроходство.

NOR: Obyava-3-mart-2019

 


 • -

ЗАСЕДАНИЕ ТЕС

Уважаеми колеги,

на 30.01.2019 г. от14 ч. в  Национална ветроходна база, Несебър, ще се проведе
заседание на ТЕС /Треньорски експертен съвет/.
Дневен ред:
1. Обсъждане на предложения за промени в Наредбата на БФВ и Критериите за точкуване;
2. Обсъждане на предложения за формиране на ранг листите по класове и възрастови групи;
3. Запознаване с Договора за 2019 г. между ММС и БФВ и обсъждане участието в МСК,
 на база отпуснатите средства включени в Приложение № 1 съм договора;
4. Обсъждане на въпроси, свързани с планирането и отчитането подготовката и участието в МСК
 на националните  състезатели по класове и възрастови групи;
 Присъствието по един представител от СК е желателно, а за клубове с включени състезатели в
националните отбори е задължително.
  С уважение,
 Н. Александров
 Председател на ТЕС:

 • -

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 12

                П О К А Н А                 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 31 януари  2019 г.

/четвъртък/, от 17:00  часа в гр. Несебър, в заседателната зала на комплекс Sunny Day 3 , при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Предложения от БАСКЯ.
 4. Договор с ММС за 2019 година по проект РСВП.
 5. МСК 2019 – участия и бюджет
 6. Проверка от Инспекторат.
 7. Приемане на годишен финансов и съдържателен отчет към ММС.
 8. Разни.

 

 

 

 

                                                                Росен Марангозов

                                                                Председател на

                                                                Управителния Съвет на БФВ          

 


 • -

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно изборно събрание

РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно изборно събрание на Варненската съдийска ветроходна колегия на 26.01.2019 г. (Събота) от 14:00 ч. в “Младежки дом Орбита“ Варна, втори етаж, стая 17,  при следния дневен ред:

 1. 1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за изминалата година и освобождаване на ръководството от отговорност;
 2. Избор на ново ръководство и председател на РВСК – Варна
 3. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе от 15:00 ч., без значение колко членове на Варненската Ветроходна Колегия присъстват.

 

Председател на РВСК – Варна – Т. Иванов


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love