Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

НАРЕЖДАНЕ НА ММС, ОТНОСНО COVID-19

Прикачения файл е последното нареждане на Министерство на Младежта и Спорта от днес, относно COVID-19.

pismo MMS 12.03


 • -

ОРГАНИЗИРАНЕ НА „КРЪГЛА МАСА“ ПО ВЪПРОСИИТЕ НА СЪДИЙСТВОТО ВЪВ ВЕТРОХОДНИЯ СПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми Колеги от НВСК,

Относно организирането на Кръгла Маса по въпросите за съдийството в България Ви напомняме, че чакаме отговори на поставените въпроси от УС на БФВ, които бяха изпратени до НВСК и Апелативната комисия в срок до 18:00 часа в четвъртък 12 март 2020 г. Ако поисканата информация не бъде изпратена, кръглата маса няма да се проведе.
С Уважение,
Любена Начева

 • -

ВИРУС COVID-19

В прикачен файл е писмо от ММС, съгл. предприетите мерки, относно вирус COVID-19, забраняват абсолютно всички мероприятия за лица под 18 год., над 18 г. могат да се провеждат само на открито с необходимия лекарски контрол и скринингови системи за температура и симптоми, лица, които пътуват на състезания в рисковите страни трябва задължително да бъдат поставяне под карантина за 14 дни след завръщането им.

pismo MMS


 • -

ОРГАНИЗИРАНЕ НА „КРЪГЛА МАСА“ ПО ВЪПРОСИИТЕ НА СЪДИЙСТВОТО ВЪВ ВЕТРОХОДНИЯ СПОРТ В БЪЛГАРИЯ

На свое заседание УС на БФВ разгледа предложението Международните съдии Йовкова, Паунов, Фильов и Касъров и се съгласява с направената от тях констатация, че ветроходното съдийство е в сериозна криза.
За БФВ това е сериозен проблем и за да се вземат мерки в тази насока е необходимо да се потърсят причините. Предвид, че НВСК и Районните колегии по дефиниция са самостоятелен орган и независими в работата си от БФВ, Управителния орган на БФВ иска да получи следната информация от вносителите на това предложение :
1.Какви действия е предприемала НВСК и цялото и ръководство в последните години, като ръководен орган на съдийството в България?
2. Спазван ли е ПРАВИЛНИК ЗА СЪДИЙСКАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО и по точно съгласно задълженията на НВСК вменени от т. 2.6 :
– водила ли е редовна картотека и дали са актуализирани списъците на ветроходните съдии в България и за какъв период от време?
– дали са правили предложения за Съдийски и Протестни състави за състезания включени в Календара на БФВ и дали са утвърждавани такива?
– предлагани ли са мерки за подобряване и усъвършенстване на съдийската и ветроходната дейност у нас – кога и по какъв начин?
– възлагани ли са задачи на РВСК за извършване, подобряване и усъвършенстване на съдийската дейност?
– провеждани ли са Годишни отчетни изборни събрания на трите РВСК?
3. Спазвана ли е т 2.7, където изрично е указан мандата на НВСК и провеждани ли са такива събрания, както и т.2.9.1?
Същите въпроси ни интересуват и за Апелативната, Дисциплинарна комисия, както и РВСК!
Всички тези въпроси са свързани с изготвянето на един цялостен анализ на ситуацията в Българското ветроходно съдийство, който да бъде добра основа на предлаганата от Вас Открита кръгла маса, която ще бъде инициирана от БФВ в максимално кратки срокове след получаване на отговор от Вас, като международни съдии и Председатели на НВСК и комисии.
Кръглата маса ще се проведе на 14-ти и 15-ти март в Заседателната Зала на Яхт Клуб Пристанище Бургас.


 • -

ПРОТОКОЛ ОТ АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

Съгл. Решение на УС в Протокол № 18, т.5 беше изискан Протоколът  от Апелативната комисия, относно
Отговора и за казуса на Димитър Шангов.


 • -

Покана към членовете на Регионална ветроходна съдийска колегия Бургас

Уважаеми членове на РВСК Бургас,

РВСК Бургас свиква отчетно –изборно събрание на Бургаска съдийска ветроходна колегия на 14.03.2020 г. Събранието ще бъде проведено  от 09:30 часа  в сградата на Яхт клуб „Порт Бургас“, ет.2   при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността
 2. Избор на членове на Регионалната ветроходна съдийска комисия – Бургас
 3. Приемане на изменения и допълнения в Правилника на РВСК Бургас
 4. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе от 10:30 ч., без значение колко членове на РВСК Бургас присъстват.

 

Председател на РВСК Бургас – Искра Йовкова


 • -

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ 2020

Крайно класиране от проведеното първенство:

ThirdMarch_2020

ThirdMarch_2020_DP 


 • -

 • -

64-ТА ВЕТРОХОДНА РЕГАТА ЯЛ 6 - ТРЕТИ МАРТ 2020

Резултати след първия състезателен ден: ThirdMarch_2020_1

ThirdMarch_2020_DP


 • -

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ 2020

Отново напомняме, че за Държавно първенство ЯЛ 6 всички клубове трябва да представят:
– разпечатана картотека
– копие платежно нареждане за платена картотека
– медицински преглед

Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love

Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика за поверителност. close