Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ 2021

Класиране след проведените 7 гонки от традиционното Държавно първенство ЯЛ 6 – Регата Трети Март 2021:

ДП_3тиМарт_2021-3

3тиМарт_2021-3


 • -

 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

 

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 14.04.2021 г. /сряда/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2020 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
  4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
  5. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
  6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2020 г.
  7. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
  8. Избор на Председател на Управителния съвет на БФВ.
  9. Избор на Управителен съвет на БФВ.
  10. Избор на Контролен съвет на БФВ.
  11. Избор на Председател на Контролния съвет на БФВ.
  12. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2021 г.
  13. Приемане на допълнение към Устава на БФВ; проект за решение – „Общото
  събрание допълва чл. 35.4 от Устава на БФВ с ново изречение 2-ро със следния
  текст: “В случаите на пандемия и при официална забрана за провеждане на
  заседания на управителния съвет с физическо присъствие , решенията по чл.35.4.
  се вземат в съответствие с чл.35.1 и 35.3.”

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


 • -

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ 2021

Резултати след проведените две гонки в първия състезателен ден:

ДП_3тиМарт_2021

3тиМарт_2021


 • -

 • -

КАРТОТЕКА БФВ

Съгл. Решение на Управителния съвет срокът за картотекиране към БФВ се удължава до 28-ми февруари 2021 г.


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ

Съгл. Заповедите на Министъра на Здравеопазването и Министъра на Спорта и полученото писмо  отговор от ММС и невъзможност да се изпълнят противоепидемичните мерки, УС на БФВ взе решение, че отлага провеждането на Общото събрание на БФВ до отмяна на епидемичната обстановка и извънредното положение.


 • -

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Може да бъде използван и прикаченият формуляр за декларация за защита на личните данни. Смисълът й е всеки, който предоставя лични данни да декларира, че го прави доброволно, че знае на кого и за какво ги предоставя, както и че е наясно с правата си да оттегли съгласието за обработването.

Deklaraciya Lichni Danni BFV


 • -

ОТГОВОР МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Съгласно наше запитване и  входирано писмо с вх. № 09-00-334 от 29.01.2021 г. в прикачен файл е получения отговор от Министерство на Младежта и Спорта:

PISMO_MMS_OTGOVOR_


 • -

КАРТОТЕКА 2021 Г. ВАЖНО!!!

Във връзка с удължения срок за картотекиране за настоящата 2021 г. моля до 15 февруари да бъдат изпратени в офиса на БФВ или на следния  email: secretarybulsaf@gmail.com формулярите на следния линк:

Правилник за картотекиране на БФВ


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love