Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

 • -

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ ОБЩО СЪБРАНИЕ ДЕКЕМВРИ 2019

БРОЙ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБОВЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БФВ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

 

УИНДСЪРФ КЛУБ БУРГАС – 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА

ЯК ПОРТ БУРГАС – 3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА

МСК СЕРЕКО – НЯМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА

ОМК НЕСЕБЪР 2000 – 1 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕЛЕГАТ

ЯК ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ

МК БАЧИК – 1 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕЛЕГАТ

СК ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ – 3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ

ЯК СИНЕВА – 1 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕЛЕГАТ

ВК ПОНТОС – 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА

ЦСЯК АКАДЕМИК – НЯМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ

ЯСК НЕСЕБЪР 2009 – 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА

БУРГАСКИ МОРСКИ КЛУБ – НЯМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ

ЯК ПОРТ ВАРНА – 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА

ОМСК ЦИКЛОН – 3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА

ОМК ПРИМОРСКО – 1 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕЛЕГАТ

ЗАБЕЛЕЖКА: ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЛЕГАТИ СА ОСВЕН ОСНОВНИЯ ДЕЛЕГАТ НА ВСЕКИ КЛУБ.


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

За предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 14 декември 2019 г. САМО клубовете, които НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ в Търговския регистър трябва да представят Актуално състояние от съда, останалите трябва да предоставят извлечение от регистрацията в Агенцията по вписванията.
Клубовете, които няма да бъдат представлявани от законния им представител или имат допълнителни делегати трябва  да представят нотариално заверено пълномощно.
Образец: pulnomoshtno-OS

 • -

ПОЩИ БФВ ВАЖНО

Уважаеми Колеги,

Поради проблем със сървърите на пощите на БФВ, моля временно спешните писма да ги изпращате на secretarybulsaf@gmail.com.

В момента се работи по прехвърляне на нови сървъри и проблемът ще бъде отстранен в най-кратък срок, за което ще Ви уведомя.

С Уважение,

Любена Начева


 • -

ДНЕВЕН РЕД СЪВЕЩАНИЕ ТЕС

СЪВЕЩАНИЕ ТЕС

ДАТА: 4.12.2019 г., 14 ч.

Място: Несебър, НВБ, офис „ОМК НЕСЕБЪР 2000 „

ДНЕВЕН РЕД

 1. Точки на клубовете от сезон 2019;
 2. Обсъждане на предложения за осъвременяване на критериите за точкуване;
 3. Ранглисти за 2019 г.;
 4. Обсъждане на предложения за промени в системата за формиране на ранглистите през следващите години;
 5. МСК 2020 и включване на ЕП и СП в Проект на БФВ за 2020 г.;
 6. Разни.

Председател на ТЕС:     /    п    /

Н. Александров


 • -

СЪБРАНИЕ НА ТЕС

На 4 декември 2019 г. от 14:00 часа в сградата на Яхт Клуб ОМК Несебър 2000 в гр. Несебър ще се проведе събрание на Треньорски Експетен Съвет.


 • -

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 17

                                                                                                              П О К А Н А                  

 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 04 декември 2019 г.,/ сряда/ от 17:30 часа в гр. Несебър, Заседателната зала на Комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Материали за ОС декември 2019 г. и избор на Мандатна комисия.
 4. Календар с регати на БФВ за 2020 г.
 5. 5. Разглеждане на Проект за кандидатстване за финансиране Европейска Купа България в клас Лазер 2020.
 6. Кандидатура на България за провеждане на Балканско първенство 2020 г.
 7. Проект на БФВ за финансиране от ММС 2020, състезания от МСК, треньори и длъжностни лица.
 8. Въпроси свързани с дейността на Булсаф ЕООД.
 9. Въпроси свързани с новия Регистър на Спортните клубове на БФВ.
 10. Писмо с искане за предоставяне на wild card квота за България за следващата Олимпиада.
 11. Категоризация на спортните клубове на БФВ за 2019 г.
 12. Точки на спортните клубове на БФВ за 2019 г.
 13. Избор на ветроходци на 2019 г.
 14. Проекто-договор за задължаване на Председателите на клубовете за отчитане след участия в МСК.
 15. Финансов и Съдържателен отчет за ЕП Кайтсърф на Александър Бачев.
 16. Разни.

 

 

                                                                                                           Росен Марангозов

                                                                                                           Председател на

                                                                                                           Управителния Съвет на БФВ          


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ ДЕКЕМВРИ 2019

Съгл. действащия устав на БФВ броят на делегатите от всеки клуб ще се определя на базата на попълнената анкетна карта в прикачения файл.

Моля представителите на клубовете да я изпратят попълнена на secretary@bulsaf.bg в срок до 18:00 часа на  2 декември 2019 г. Анкетни карти подадени след посочения срок няма да бъдат разглеждани от мандатната комисия.

 • -

ПРОГРАМИ ЗА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Днес в сайта на ММС публикуваха Програмата за Спортните клубове за 2020 г. СРОКЪТ Е 20 ЯНУАРИ 2020 г.
Линк с програмата:

 • -

МАТЕРИАЛИ ОС 2019

Проект за Устав на БФВ, Правилник на Апелативната и Етичната комиия на БФВ, предложени от назначената от ОС комисия за обсъждане от клубовете членове на БФВ. Моля изпращайте всякакви идеи, корекции и предложения на secretary@bulsaf.bg.

Pravilnik Apelativna Komisia 2019

Pravilnik Etichna Komisia 2019

Ustav 2019 – proekt – final


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love