Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

Author Archives: Ljubena

 • -

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

След проведено заседание на Министерския съвет на Република България беше взето решение от петък (27.11.2020 г.) до 21 декември 2020 г. да бъдат преустановени всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст на закрито и открито. Изключения се допускат за международни състезания, които вече са започнали до датата на налагане на ограниченията.
Всички мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст ще се провеждат без публика и при спазване на всички противоепидемични мерки.
От петък се преустановява дейността на фитнес центровете на територията на страната.
Предстои издаването на заповеди от министъра на младежта и спорта Красен Кралев и министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ

Приложено е писмо от Главния секретар на ММС – Асен Марков с изискванията за провеждането на предстоящото ОС на БФВ.

PismoMMS_OS


 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

Съгл. издадени заповеди на Министъра на Младежта и Спорта и Министъра на Здравеопазването на масови мероприятия, конференции, събрания и др. се допуска присъствието на максимален брой участници – 30, при спазване на всички противоепидемични мерки. Поради това всеки клуб ще има право на един делегат, който да присъства на Общото събрание. Гости няма да могат да бъдат допуснати в залата.

Приложени заповеди: zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_13_11_20_rd-01-655

zapovedi MMS COVID19

За предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 21 ноември 2020 г. САМО клубовете, които НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ в Търговския регистър трябва да представят Актуално състояние от съда, останалите трябва да предоставят извлечение от регистрацията в Агенцията по вписванията.
Клубовете, които няма да бъдат представлявани от законния им представител  трябва  да представят нотариално заверено пълномощно.
Образец на пълномощно: pulnomoshtno-OS 

Материали ОС: Materiali OS November_2020


 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ № 20

Поради усложнената епидемична обстановка в страната Заседание на УС № 20 ще се проведе в неприсъствена форма.


 • -

ТОЧКИ КЛУБОВЕ 2020

Съгл. Решение на Министъра на Младежта и Спорта, тази година спортните федерации и спортните клубове трябва да представят точките и постиженията си от 2019! година, понеже не всички федерации са провели състезанията от спортния си  календар за 2020 година. Затова и в Проектите на спортните клубове, исканата информация е за 2019 година.


 • -

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФВ № 20

П О К А Н А

Уважаеми колеги от Управителния съвет на

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”,

На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 12 ноември 2020 г.,

/четвъртък/ от 18:00 часа в гр. Несебър, Сградата на комплекс Sunny Day 3, при следния дневен ред:

 1. Приемане на протокола от предходното заседание на УС.
 2. Молби и жалби на клубове.
 3. Информация за жалби и съдебни дела към БФВ.
 4. 4. МСК – участия и бюджет 2021 г.
 5. 5. Проект ММС – Олимпийска подготовка 2021 г.
 6. 6. Календар на БФВ за 2021 г.
 7. 7. Проект ММС – Европейско Първенство Лазер 2021 г.
 8. 8. Приемане на ГФО на Българска Федерация по Ветроходство – 2019 г.
 9. 9. Приемане на ГФО на БУЛСАФ ЕООД – 2019 г.
 10. 10. Приемане на Отчет за дейността на УС за 2019 г.
 11. 11. Приемане на Доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – 2019 г.
 12. 12. Приемане на Проекто-бюджет за 2020 г.
 13. 13. Съдържателен и финансов отчет – ЕП Оптимист 2020 г.
 14. 14. Съдържателен и финансов отчет – ЕП Лазер 4.7 2020 г. Португалия.
 15. 15. Съдържателен и финансов отчет – ЕП Лазер Полша 2020 г.
 16. 16. Финансов и Съдържателен отчет – Европейска Купа Лазер 2020 г.
 17. Отчети от ДСК 2020 г.
 18. Разни

 

 

Росен Марангозов

Председател на

Управителния Съвет на БФВ          


 • -

ЗАЯВКИ РЕГАТИ 2021 ВАЖНО!!!

Поради това, че тази година крайният срок за подаване на всички проекти от спортните клубове на БФВ към ММС и проекта на БФВ е 27 ноември 2020 г., Календара с регати трябва да бъде приет и обявен по-рано от обичайното. Затова моля в срок до 10 ноември всички клубове да изпратят заявките за регати за 2021 г.
Датите, които са запазени за Държавни първенства са:
16-18 юли 2021
23-25 юли 2021
30 юли – 1 август 2021
20-22 август 2021
27-29 август 2021
10-12 септември 2021
17-19 септември 2021
 Европейско първенство клас Лазер Варна – 15-22 май 2021.
Заявки ще бъдат приемани само на e-mail secretarybulsaf@gmail.com

 • -

ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО 2020

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

 

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 21.11.2020 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
 2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.
 3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
 4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
 5. Приемане на Правилник на Етичната комисия и Правилник на Апелативната комисия.
 6. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
 7. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2020 г.
 8. Разни.

На основание чл. 25 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

Управителен съвет на

Българска Федерация по Ветроходство


 • -

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ММС НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2021 Г.

Публикувана е програмата за кандидатстване за финансиране от Министерство на Младежта и Спорта от спортните клубове, членове на БФВ.
Линк с програмата и съпътстващите документи:
http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=fKOKZ1s3xD4%3d
Срокът за кандидатстване  е 27-ми ноември 2020 г.

 • -

Регата Дионисополис 2020

Регата Дионисополис 2020 ще се проведе от 15-ти до 18-ти октомври 2020 г.

Мястото на регатата е акваторията пред яхтено пристанище Балчик.

Организатор на проявата са Морски клуб „Балчик” и Община Балчик.

NOR: Dionisopolis 2020 NoR bg

 


Localization

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love

Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика за поверителност. close