Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

Курс за треньори в НСА

Отнсно предстоящия курс за треньори по ветрходство в НСА моля всички желаещи в срок до 6 октомври  да изпратят на secretary@bulsaf.bg: Три имена Година на раждане Завършено образование Месторабота Данните са необходими, за да се установи възрастта, образованието и опита на желаещите и да бъде изготвена програма за обучение.

още

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2017

Поради лоши метеорологични условия днес се проведе само 1 гонка от регатата.

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КАЙТСЪРФ 2017

Поради лоши метеорологични условия и сигурността на състезателите ДП Кайтсърф няма проведени гонки.

още

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2017

Поради лоши метеорологични условия днес няма да се провеждат гонки.

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КАЙТСЪРФ 2017

Поради лоши метеорологични условия и съобразяване с безопасността на състезателите днес няма да бъдат провеждани гонки.  

още

Покана УС №3

Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  29 септември 2017 г. / петък/, от 19:00 часа в гр. Варна, в хотел Аква, заседателна зала, при следния дневен ред:   Утвърждаване на30

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love