Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

Заседание на Управителния съвет № 4

                                                                           П О К А Н А                    Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  24 ноември 2017 г. /петък/, от 17:00 часа30

още

Точки клубове 2017 г.

Моля всички клубове да си изпратят точките от участия в състезания през 2017 г. в срок до 30 ноември, за да могат да бъдат проверени от ТЕС, приети от УС на БФВ и входирани в ММС в срок.

още

СЪБРАНИЕ НА ТЕС

Уважаеми Колеги, на 20 ноември от 17:00 часа в гр. Несебър ще се проведе Събрание на ТЕС при следния дневен ред: 1. Треньорски курс в НСА. 2. Стратегия на БФВ, относно проект за финансиране към ММС за 2018г. МСК. 3. Предложения за треньори по класове и старши треньор за 2018 г. 4. Разни. Допълнително ще30

още

ЗАЯВКИ ЗА РЕГАТИ 2018 Г.

До 30 ноември 2017 г. е срокът за подаване на заявки за регати за 2018 г., както и за домакинства на държавни първенства.

още

Курс за треньори НСА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 18-месечна специализация по Ветроходство. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по ветроходство“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“. Желаещите да се включат в специализацията е необходимо да30

още

Курс за треньори в НСА

Отнсно предстоящия курс за треньори по ветрходство в НСА моля всички желаещи в срок до 6 октомври  да изпратят на secretary@bulsaf.bg: Три имена Година на раждане Завършено образование Месторабота Данните са необходими, за да се установи възрастта, образованието и опита на желаещите и да бъде изготвена програма за обучение.

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love