Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА 2017

Резултати: 420 Lazer4.7 OptimistGeneral

още

РЕГАТА КОР КАРОЛИ 2017

Резултати: IRC 1_GEN IRC 2_GEN ORC A_GEN ORC B_GEN ORC C_GEN ORC CONRAD_GEN

още

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФВ 2

П О К А Н А                    Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  25 август  2017 г. / петък/, от 19:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на30

още

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ДОБРУДЖА КЪП 2017

Шестото издание на Международна регата Добруджа Къп 2017 г. ще се проведе от 14 до 17 септември 2017 г. в гр. Балчик. NOR: NoR Dobrogea Cup 2017 Balchik

още

РЕГАТА ПОРТ БУРГАС 2017

Промяна в Обявата за регатата. Точка 1.2. от Обявата се променя така: 1.2     Специалните морски разпоредби на ISAF 2016 – 2017, ISAF Spеcial Regulations Appendix B –Inshore races и Международните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСС).  

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КИЛОВИ ЯХТИ 2017

Държавното първенство на килови яхти за Клас “IRC” и „ORC”, ще се проведе в акваторията пред гр. Балчик – от 07.09.2017 г. – 10.09.2017 г.. Организатор на проявата е Българската федерация по ветроходство – www.bulsaf.bg ,  домакин на проявата е МК „Балчик“ със любезното съдействие на „Консорциум Марина- Балчик” АД, „Св.Св. Константин и Елена холдинг”30

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love