Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

Отчетно изборно събрание на РВСК Бургас

Уважаеми колеги, Съгласно правилника за дейността на Регионална ветроходна съдийска колегия Бургас, до края на м. януари всяка година трябва да се проведе отчетно или отчетно – изборно събрание на РВСК Бургас. В момента има наложени ограничения за събиране на големи групи от хора. Регионалната съдийска комисия изчака до последно за да види дали ограничителните30

още

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, Съгласно правилника за дейноста на РВСК – Варна, до края на м. Януари всяка година трябва да се проведе отчетно или отчетно – изборно събрание на Колегията. В момента има наложени ограничения за събиране на големи групи от хора. Регионалната съдийска комисия изчака до последно за да види дали ограничителните мерки няма да30

още

РЕГИСТЪР НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Заявленията за вписване на лица в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта се подават от физическите лица, освен в случаите по чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 и чл. 12, в които заявленията се подават от съответните спортни федерации (чл. 16,30

още

Номинация за Председател на БФВ и член на УС

На 13 януари 2021 г. в 15:54 часа беше получена номинация на Антоанета Георгиева за Председател и член на УС на БФВ. За номинацията не е спазен срокът, посочен в Устава на БФВ в т. 31 и т. 36.1.

още

Получени номинации

Получени номинации за Председател на УС, членове на УС и Контролен съвет, подредени по азбучен ред: Председател на УС: Богомил Пехливанов Програма Богомил Пехливанов Евгений Мавродиев Програма Евгений Мавродиев Росен Марангозов Програма Росен Марангозов Членове на УС: Александър Калчев Александър Славчев Богомил Пехливанов Валентин Иванов Валентин Николов Георги Боев Евгений Мавродиев Иван Костадинов Кирил Жеглев Косю Костадинов Красимир30

още

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 12.02.2021 г. /петък/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“30

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love