Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ПОРТ БУРГАС - КУПА БУЛСТРАД 2019

Яхт клуб Порт Бургас (Организатор на проявата), съвместно със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, Пристанище Бургас и Община Бургас имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Международна Регата Порт Бургас – Купа Булстрад – 2019, която ще се проведе в Яхт клуб Порт Бургас, гр. Бургас, България и южния район на Черноморското30

още

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 14

                                                               П О К А Н А   Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава30

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ 2019

Крайно класиране от провелата се регата: 3MARCH_2019 (1) 3MARCH_2019_DP

още

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6 - РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ

Резултати от днешния състезателен ден: 3MARCH_2019

още

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА КЛАСНА АСОЦИАЦИЯ НА КЛАС КОНРАД 25 R

Покана за събрание на Класна асоциация на клас Конрад 25-R на 02.03.2019г. от 16:30 часа на ВБ „Бриз“. Дневен ред: 1. Коментар на класните правила и приложението към тях. 2. Обсъждане за провеждане на регати. 3. Други. Даниел Николов Председател на Класна асоциация клас Конрад 25-R.  

още

ПОКАНА

П О К А Н А Уважаеми колеги, На основание на взето решение от УС на БФВ с протокол №12/31.01.2019г., свиквам Заседание на Комисия по килово ветроходство, което ще се проведе на 04.03.2019г., /понеделник/, от 17:00 часа в гр. Варна, заседателната зала на Стопанска камара-Варна, при следния дневен ред: 1. Приемане на Правила за провеждане30

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love