Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

РЕГАТА ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2019

Регата Варна Ченъл Къп 2019 ще се проведе от  23 до 26 май 2019 г. Регата се организира от Община Варна и яхт клуб БАВАРИЯ ЯХТС със съдействието на ЛЗ яхтинг 1991. NOR: BG NOR Varna Ch Cup 2019 GP Final

още

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R

На проведеното днес (на 16.02.2019 г.) първо, Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R в гр. Несебър, комплекс „Sunny day 3″ присъстваха 14 от 15 възможни членове, собственици или представители на собственици на яхти в клас Конрад 25R. На събранието бяха взети следните решения, съгласно обявения дневен ред: 1. Учредяване на Класна Асоциация –30

още

Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25 R

П О К А Н А Уважаеми колеги, На основание на взето решение от УС на БФВ с протокол №13/09.02.2019г. и инициативата на повече от 30% от собствениците на яхти Конрад 25R, потвърждавам свикване на Учредително Общо събрание на Класна Асоциация Конрад 25R, което ще се проведе на 16 февруари 2019г. /събота/, от 13:00 часа30

още

ПРОТОКОЛ № 13 ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС

УС на БФВ взе в неприсъствено заседание решение за създаване на Класна Асоциация Конрад 25Р към БФВ. ПРОТОКОЛ УС 13

още

FOIL RACE SERIES DUBAI KITESURF

Почетния Председател на БФВ Чавдар Александров спечели второ място на престижното състезание в клас кайтсърф в Дубай Foil Race Series Dubai Kitesurf.

още

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ 2019

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 30.03.2019 г. /събота/ от 12:00 ч. в гр. София, на адрес бул. „Васил Левски“ № 75, Министерство на Младежта и Спорта, ет.30

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love