Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

ЗАЯВКИ ЗА РЕГАТИ 2020 ГОДИНА

Съгласно Наредбата за провеждане на регати срокът за подаване за заявки за регати за 2020 г. е 30 ноември 2019 г.

още

СВЕТОВНИ ПЛАЖНИ ИГРИ ДОХА 2019

Състезателят Александър Бачев се класира 4-ти в Генералното класиране на Световните Плажни Игри, които се проведоха в Доха. Александър завърши първи в единия полуфинал, а в другия трети, което го остави на една крачка от спечелването на медал. През 2024 Кайтфойлът ще бъде официална Олимпийска дисциплина.

още

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ БФВ ДЕКЕМВРИ 2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО” (БФВ) на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24.1. от Устава на БФВ свиква извънредно общо събрание на БФВ, което ще се проведе на 14.12.2019 г. /четиринадесети декември две хиляди и деветнадесета година/ от 12:00 ч. в гр. София,30

още

РЕГАТА СОФИЯ ЕСЕН 2019

Уважаеми колеги и приятели на ветроходството , уведомяваме Ви, че по решение на спонсора на регата „София Есен“ и т.н. традиционна „Свинска регата“ се налага изместване на датата на проявата за 12-13-ти октомври /събота и неделя/. Моля всички, които могат да се организират и да участват да информират г-н Никола Александров своевременно / Оптимисти, Лазери,30

още

РЕГАТА ОМК НЕСЕБЪР 2019

Коригирани резултати клас Оптимист за Регата ОМК Несебър 2019 след решение на Апелативната комисия на БФВ: oPTI_GEN opti_GRUPI

още

РЕГАТА ДОБРУДЖА КЪП 2019

Поради финансови причини регата „Добруджа Къп“ 2019 няма да се състои.

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love