Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

ЗАСЕДАНИЕ НА УС №7

Заседание №7 на УС се отлага за 20 март по същото време на същото място и при същия дневен ред.

още

ЗАСЕДАНИЕ НА УС №7

П О К А Н А                    Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на 15 март 2018 г. /четвъртък /, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на30

още

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017 АНКЕТНА КАРТА

Съгл. действащия устав на БФВ броят на делегатите от всеки клуб ще се определя на базата на попълнената анкетна карта в прикачения файл. Моля представителите на клубовете да я изпратят попълнена на secretary@bulsaf.bg в срок до 14 март 2017 г. Анкетни карти подадени след посочения срок няма да бъдат разглеждани от мандатната комисия.   ank.karta2017

още

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА БРИЗ 2018

Международната Регата Бриз 2018 ще се проведе във Варненското езеро, в акваторията пред базата на СК „Черно море Бриз“ Варна от 05 Април до 08 Април 2018 г. Регатата се организира от СК „Черно Море Бриз“, Варна – briz@bulsaf.bg, и Община Варна www.varna.bg NOR: NoR_briz-2018-bg

още

МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА ПОРТ БУРГАС 2018 - БУРГАСКА ВЕТРОХОДНА СЕДМИЦА

Яхт клуб Порт Бургас (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Бургас и Община Бургас имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в Регата Порт Бургас – Бургаска ветроходна седмица, която ще се проведе в Яхт клуб Порт Бургас, гр. Бургас, България, от 02ри – 06ти Май 2018 г. NOR: Notice of Race 2018 –30

още

62-РА ВЕТРОХОДНА РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ - ДП ЯЛ 6

Резултати от проведеното състезание: ThirdMarch_2018 ThirdMarch_2018_DP

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love