Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

EUROPA LASER CUP 2019 VARNA

Днес при отлични метеорологични условия бяха проведени по още три гонки за всички класове. Временно класиране: L4.7 DAY2 LR DAY2 LS DAY2 Първи старт за Неделя – 16-ти юни 2019 г. – 12:00 часа.

още

EUROPA LASER CUP 2019 VARNA

Днес се проведоха по две гонки в класовете Лазер Радиал и Лазер Стандарт и три гонки в клас Лазер 4.7. В състезанието стартираха състезатели от Украйна, Румъния и България. Временни резултати: LASER STANDARD DAY1 LR DAY1 L4.7 DAY1 FIRST WARNING SIGNAL – ПЪРВИ СТАРТ 15.06.2019 – 12:00

още

РЕГАТА БУРГАС - УИНДСЪРФ 2019

Поради технически причини регатата по уиндсърф в Бургас за 2019 няма да се проведе.

още

РЕГАТА ЦИКЛОН 2019

Днес ще бъдат наградени победителите в различните класове и възрастови групи на Регата Циклон 2019. Класиране: L4.7 GENERALNO LAZER 4.7 GRUPI LR GENERALNO LS GENERALNO OPTI GENERALNO OPTI_PO GODINI OPTI_VUZRASTOVI GRUPI VETERANS_

още

РЕГАТА ЦИКЛОН 2019

Днес се проведоха още по три гонки във всички класове на Регата Циклон 2019. Временни резултати: L4.7 DAY2 LR DAY2 LS DAY2 OPTI DAY2

още

РЕГАТА ЦИКЛОН 2019

Днес се проведоха по три гонки в класовете: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт и Лазер 4.7 на Регата Циклон 2019. Временно класиране: OPTI RED NA FINISHIRANE L4.7 red na finish LR RED NA FINISH RED LS

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love