Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

МАТЕРИАЛИ ОС ДЕКЕМВРИ 2019

Materiali OS dec_2019

още

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ ОБЩО СЪБРАНИЕ ДЕКЕМВРИ 2019

БРОЙ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБОВЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БФВ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.   УИНДСЪРФ КЛУБ БУРГАС – 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА ЯК ПОРТ БУРГАС – 3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА МСК СЕРЕКО – НЯМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТА ОМК НЕСЕБЪР 2000 – 1 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕЛЕГАТ ЯК ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – 2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ МК БАЧИК – 130

още

ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

За предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 14 декември 2019 г. САМО клубовете, които НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ в Търговския регистър трябва да представят Актуално състояние от съда, останалите трябва да предоставят извлечение от регистрацията в Агенцията по вписванията. Клубовете, които няма да бъдат представлявани от законния им представител или имат допълнителни делегати трябва  да30

още

ПОЩИ БФВ ВАЖНО

Уважаеми Колеги, Поради проблем със сървърите на пощите на БФВ, моля временно спешните писма да ги изпращате на secretarybulsaf@gmail.com. В момента се работи по прехвърляне на нови сървъри и проблемът ще бъде отстранен в най-кратък срок, за което ще Ви уведомя. С Уважение, Любена Начева

още

ДНЕВЕН РЕД СЪВЕЩАНИЕ ТЕС

СЪВЕЩАНИЕ ТЕС ДАТА: 4.12.2019 г., 14 ч. Място: Несебър, НВБ, офис „ОМК НЕСЕБЪР 2000 „ ДНЕВЕН РЕД Точки на клубовете от сезон 2019; Обсъждане на предложения за осъвременяване на критериите за точкуване; Ранглисти за 2019 г.; Обсъждане на предложения за промени в системата за формиране на ранглистите през следващите години; МСК 2020 и включване на30

още

СЪБРАНИЕ НА ТЕС

На 4 декември 2019 г. от 14:00 часа в сградата на Яхт Клуб ОМК Несебър 2000 в гр. Несебър ще се проведе събрание на Треньорски Експетен Съвет.

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love