Българска Федерация Ветроходство
Bulgarian Sailing Federation

За нас

About us

Българската федерация по ветроходство (БФВ) е националната спортна организация, която координира развитието, практикуването и администрирането на спорта ветроходство на територията на Република България от 1945г. до днес. Представлява своите членове пред държавата и международните спортни организации, пред обществени и политически организации, пред други национални и международни институции и организации като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

Българската федерация по ветроходство осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите международни ветроходни организации.

Българската федерация по ветроходство има като членове 28 спортни клуба в София, Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Балчик, Приморско, Царево, Поморие, Обзор, Кърджали. В тях тренират над 600 ветроходци от всички възрастови групи.

Федерацията подкрепя развитието на следните ветроходни класове: Оптимист, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Лазер 4.7, 420, 470, Фин, Катамарани, Кадет, Килови яхти, Байт С2, Уиндсърфинг, Кайтбординг...

Bulgarian Sailing Federation is national sport organization, that coordinates development, practice and administration of sailing sport in Bulgaria from 1945 until now. The Federation represents its members to the government and international sport organizations, to public and political organizations, to other national and international institutions and organizations and cooperates with them. Bulgarian Sailing Federation is official representation of WORLD SAILING (International Sailing Federation), EUROSAF (European Sailing Federation) and other international sailing organizations in the country and represents Bulgaria in WORLD SAILING, EUROSAF and other international sailing organizations. Bulgarian Sailing Federation has members of 29 sports clubs in Sofia, Varna, Burgas, Nessebar, Sosopol, Balchik, Primorsko, Tsarevo, Pomorie, Obzor, Kurdjali. There are over 600 sailors training in these clubs in all age groups. The Federation supports development of classes: Optimist, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, 420, 470, Finn, Catamarans, Cadet, Keel boats, Byte C2, Windsurfing and Kitesurfing…
Recent News

Редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия

СЪОБЩЕНИЕ РВСК – Варна свиква редовно годишно отчетно събрание на Варненската съдийска колегия на 03.02.2018 г. (Събота) от 14:00 в  Младежкият дом в гр. Варна  ул. Цар Освободител  №27 етаж 2, зала 17 при следния дневен ред: Отчет за дейността на РВСК – Варна за 2017 година. Разни. При липса на кворум събранието ще се30

още

Проекти и отчети на клубовете към ММС

Напомням, че срокът за проекти е 15 януари, като преди това трябва да бъде заверен от БФВ! Клубовете, получавали средства от ММС през 2017 г. трябва да представят в ММС финансовите си и съдържателни отчети до 31 януари!

още

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ВИ ПОЖЕЛАВА ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!!!

още

ЗАСЕДАНИЕ НА УС № 5

П О К А Н А                   Уважаеми колеги от Управителния съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”, На основание на чл. 33 от Устава на Федерацията, свиквам Заседание на Управителния съвет на БФВ, което ще се проведе на  12 декември  2017 г. / вторник/, от 17:00  часа в гр. Несебър, Заседателната зала на30

още

ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН

Българска Федерация по Ветроходство Ви пожелава Честит Никулден!

още

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 2017 Г.

Моля да изпратите на secretary@bulsaf.bg  сканирана и попълнена следната  таблица в срок до 10 декември 2017 г. Клубовете, които не са изпратили попълнена таблица ще бъдат категоризирани автоматично в 3-та категория. Информацията се изисква от ММС. Naredba_za_kategorizacia_TABLICA

още

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love